Радионица ПППС у Београду

Поштоване колеге инвалиди,

Удружење „Подршка. Права. Приступ – Србија“ ,чији смо ми сарадници, је одржало радионицу у Београду од 9-11.новембра2012.године, где су присуствовали сви сарадници из разних удружења, организација а и појединци, који су сумирали свој протекли рад и активности али су имали прилике и да сазнају о истраживањима појединих стручњака и институција у протеклим годинама.

Са својим радовима су се скупу обратила следећа стручна лица :

- дипл. клинички  психолог Марија Вујко -,, Психолошка подршка жртвама рата – примери праксе и искуства Специјалне болнице за ортопедску протетику,,(некадашњи Рудо)

–др Нада Секулић, Филозофски факултет Универзитета у Београду – Презентација истраживања „Друштвени положај РВИ и ППБ од 1991-1995.“

– др Катарина Војводић, –,, Психолошка подршка – права и могућности,,

– Меган Бурк, Координатор пројекта, Међународна кампања за забрану мина,-,, Умрежавање жртава рата - међународна искуства, примери добре праксе и донаторска подршка,,

– Новица Костић, Удружење ратних војних инвалида Власотинце –,, Психосоцијална подршка кроз групни рад,,

– Душан Вукојевић Марс, УРМВИ Србије – ,,Умрежавање и заговарање, од „Добре воље“ до УРМВИ - искуства различитих модела рада и организовања,,

– Влада Вучковић и Милена Живковић ,Гаџин Хан , – ,,Успешан модел подршке РВИ кроз сарадњу са ОрганизацијамаЦивилногДруштва (ОЦД),,

У наредном периоду ћемо објавити ове радове ,када их добијемо у електронској форми, а сада објављујемо КАП –Картахена Акциони План 2010-2014 - ,,окончање патње изазване противпешадијским минама,, 

Фотографија са скупа