Организација

ЗАСТУПНИК УДРУЖЕЊА

 

Радиша Миливојевић из Крагујевца

 

СЕКРЕТАР  УДРУЖЕЊА

 

Јовица Павловић из Тополе

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

 

Силвана Станковић из Баточине

 

ИЗВРШНИ ОДБОР

 

                                                        Иван Пејовић – Рашка

                 Живана Красић – Врњачка Бања

    Зоран Цвркотић – Прибој

             Стојадин Станојевић – Лапово

         Синиша Станковић – Лебане

       Никола Давидовић – Чачак


УПРАВНИ ОДБОР

 

- Председник

Живорад Илић из Крагујевца

- Потпредседник

Горчило Потпара из Мајданпека

 

Надзорни одбор

 

- Председник

Душан Вукојевић – Београд

- Чланови

Благоје Илијев – Димитровград

Јован Богдановић – Апатин

Статутарна комисија

- Председник

Гаврило Пантелић - Осечина

- Чланови

- Горан Пантић- Ћићевац

- Новак Кикановић – Крупањ