Јавно слушање у Народној скупштини

Oдржано јавно слушање на тему ,, Положај ратних ветерана у Србији,,

Јавно слушање на тему "Положај ратних ветерана у Србији", у заједничкој организацији Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва и Пододбора за питања ратних ветерана и жртава ратова од 1991-1999.године, одржано је 21.03.2013 у Дому Народне скупштине.

IMG_20130321_120311

Отварајући јавно слушање, председница Одбора за рад, социјална питања, друштвену  укљученост и смањење сиромаштва Милица Дроњак поручила је да популација ратних војних инвалида представља угрожену категорију становништва, као и да је степен одговорности друштва и Народне скупштине према овом становништву велики. Основ за унапређење положаја ратних војних инвалида је доношење новог закона, којим ће бити омогућено унапређење њихових права на социјалну и здравствену заштиту.
Председник Пододбора за питања ратних ветерана и жртава ратова од 1991-1999. године Саша Дујовић, као иницијатор овог јавног слушања, истакао је да ратни војни инвалиди не смеју да буду социјална категорија друштва и указао на неопходност доношења новог законског решења којим би се отклониле последице оваквог сататуса ратних ветерана. 
Учесницима су се обратили и Негован Станковић, државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и Владимир Ђукић, државни секретар Министарства здравља. Они су говорили о правним актима и подзаконским прописима који регулишу положај ратних војних инвалида, обиму и садржају права ратних ветерана, указали на потребу да се у будућности дефинише која лица треба да буду корисници ових права, те да се прецизно утврди број ратних ветерана у Србији. 
Представник Министарства одбране,
потпуковник Ристић, задужен за питања ратних ветерана указао је да је неопходно да се што пре усвоје измене и допуне Закона о борачко-инвалидској заштити којима би се регулисала питања као што су војно здравствено осигурање, низак стандард живота и тежак материјални положај ратних ветерана и унапређење права породица ратних војних инвалида.


Председник Удружења ратних војни инвалида и породица палих бораца Србије Радиша Миливојевић истакао је да је неопходно отклањање административних препрека, како би се ратним војним инвалидима омогућило да несметано остварују своја права на здравствену заштиту. Драгомир Васић, председник Уније ратних ветерана и инвалида, изнео је мишљење да се ратним инвалидима треба одужити за допринос који су дали у протеклим ратовима и да би било прикладно да поједине улице или тргови носе њихова имена.
Извршна директорка Центра за ратну трауму из Новог Сада Бранислава Вајагић изнела је податак да данас од посттрауматског стресног поремећаја болује 8,8 одсто бивших учесника ратова, као и да такво стање има за последицу повећан број самоубистава и повећан број оболелих од болести зависности. Народни посланици Александар Пејчић и Милорад Стошић и заменик Заштитника грађана Горан Башић поздравили су организацију оваквог јавног слушања и указали на потребу да се нови предлог закона о борачко-инвалидској заштити што пре уврсти у дневни ред седнице Народне скупштине.
Народни посланик Јанко Веселиновић нагласио је да посебну пажњу треба посветити решавању проблема маргинализације инвалида рата у нашем друштву и да новчана надокнада није довољна уколико су они социјално одбачени. 
Велики број ратних ветерана, који су учествовали у раду овог јавног слушања износили су проблеме са којима се суочавају у свакодневном животу као и у остваривању својих права и сложили се да је неопходно да се јасно дефинише њихов статус и положај и да се региструје и утврди тачан број инвалида рата у нашој земљи.

IMG_20130321_115103

IMG_20130321_114749

IMG_20130321_114626

Јавно слушање организовано је уз подршку Програма уједињених нација за развој.